JOHN EDENS, TIENDE GEVEN IS DAT NOG BIJBELS? Moeten we nog tiende geven in het NIEUWE TESTAMENT?

Hier kan een complete studie lezen op mijn website:
https://johnedensbijbelstudie.wordpress.com/2013/11/07/is-een-tienden-geven-aan-de-kerk-geldklopperij/

Moeten we nou wel of geen tiende geven? Hoe kunnen we dit nou in het nieuwe verbond toepassen? In deze preek hoop ik jou te laten zien hoe God naar tiende geven kijkt.

“We lezen het volgende in de wetten van Mozes “ Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de Heer bestemd”. (Lev. 27:30)

“Wat de Levieten betreft, hun geef ik alle tienden van de Israëlieten in bezit, als vergoeding voor de werkzaamheden die ze bij de ontmoetingstent verrichten.” (Num.18:21)

God had het zo bedacht, dat de Levieten en de priesters werden onderhouden door het volk, voor het werk wat zij deden. Hoewel we hier heel diep in kunnen gaan en er vragen bij kunnen zetten of dit niet alleen voor toen was en om welke offergave het ging, lijkt het mij juist beter om te gaan kijken hoe wij hier mee moeten omgaan.

In het oude testament lezen we het volgende over de mensen die dienst deden in de tempel en dit zette mij heel erg aan het denken.

“Ook hoorde ik nog iets anders: de Levieten hadden niet ontvangen wat hun wettelijk toekwam! Daarom waren zij en de koorleden, die de aanbiddingsdiensten behoorden te leiden, teruggegaan naar hun eigen akkers.” ( Neh. 13:10)

Als je gaat kijken in de gemeente dan zien we dat we nu ook mensen hebben die de preek doen, mensen die evangelisatie diensten regelen of zendelingen die hun werk doen. Ja ook wij hebben in de gemeente mensen die afhankelijk zijn van de gemeenteleden. Je kunt je voorstellen dat ook zij een bepaalde inkomsten nodig hebben of een budget om de kerk draaiend te houden. Zij zijn afhankelijk van de gemeenteleden. Zij zijn afhankelijk van jou tienden. Bedenk jezelf eens de volgende vraag, zou jij ergens ver in een ander land willen zitten als zendeling en elke dag afhankelijk willen zijn van jou gemeenteleden die het moeilijk vinden om een deel van hun inkomsten aan jou te geven? Willen wij dat zij dit werk voortzetten en dat zij niet terug hoeven naar hun eigen akkers ( waar zij oorspronkelijk voor hebben gestudeerd), dan zou het fijn zijn als wij weer een “tiende deel van onze rijkdom naar de voorraadkamers van de tempel brengen.” (Neh.13:12)

God geeft antwoord op de vraag hoe hij de tienden ziet. In het volgende betrekt hij die tienden op zichzelf. “Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de tienden en de heffingen achter te houden! Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt, en toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef – zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.” (Mal.3:8-10)

De voorraadkamer is in feite het Lichaam van Christus zelf, en het beeld van de plaats waar wij geestelijk gevoed worden. Dus waar ons geestelijk huis is, daar behoren onze tienden gegeven te worden. In onze eigen thuisgemeente. Er staat namelijk: ‘zodat er voedsel in mijn tempel is.’ Voedsel is om uit te delen voor kinderwerk, jeugdwerk, evangelisatie, zendelingen, kosten voor het gebouw enz.

En let eens op wat God zegt, “ Mij bestelen”. Dus je tiende die naar je thuisgemeente gaat, gaat geestelijk naar God.

Ja, hoewel dit nog in het oude testament staat en het bedoelt is voor het Joodse volk, lijkt het mij een mooie belofte ook voor ons wanneer wij geven! Wij zijn toch immers geënt aan het Joodse volk. Als wij ons ook hier aan houden, dan zal er zegen in overvloed zijn. Zou God nu over voorgangers, zendelingen en andere ‘apart gezette dienstknechten’ anders denken? Nee, het nieuwe testament zegt : “U weet toch dat wie in de tempel dienstdoen daarvan leven, en dat wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen? Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien. (1kor.9:13-14). Je thuisgemeente is dus eerst erg belangrijk en aan andere projecten en bedieningen kunnen we daarnaast nog geven als er financieel ruimte voor is, en God het op ons hart legt.

Hoe kijk Jezus er tegen aan?
Het doel van een tiende geven, is niet zoals veel mensen denken om alleen de Levieten en priesters te onderhouden, maar om een heel ander rede waardoor het dus voor nu de dag ook zou moeten gelden. Dit lezen we namelijk in het oude testament:

“Het doel van het geven van de tienden is u te leren God altijd de eerste plaats in uw leven te geven!” ( Deut.14:23)

Wil je de complete studie lezen? Dat kan hier: https://johnedensbijbelstudie.wordpress.com/2013/11/07/is-een-tienden-geven-aan-de-kerk-geldklopperij/

(6)